Phạm Trọng tội và quyền bỏ phiếu

Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, nếu quý vị bị kết án do phạm trọng tội ở Bang Washington, ở tiểu bang khác, hoặc ở tòa án liên bang, thì quyền bỏ phiếu của quý vị sẽ tự động được phục hồi miễn là quý vị không đang chấp hành án tù vì tội đó.

Tờ rơi thông tin mới: Kết án phạm Trọng tội và Quyền Bỏ phiếu

Khi nào thì quyền bỏ phiếu được phục hồi

  • Nếu quý vị bị kết án do phạm trọng tội ở Bang Washington, ở tiểu bang khác, hoặc ở tòa án liên bang, thì quyền bỏ phiếu của quý vị sẽ tự động được phục hồi miễn là quý vị không đang chấp hành án tù vì tội đó. 
  • Nếu quý vị bị kết án tội đại hình ở một tiểu bang khác hay ở tòa liên bang, thì quyền bỏ phiếu của quý vị sẽ tự động được phục hồi miễn là quý vị không đang ở tù vì tội đại hình đó.
  • Quý vị không bị mất quyền bỏ phiếu khi bị kết án tội tiểu hình hay bị kết án ở tòa thanh thiếu niên.
  • Quý vị không cần phải có giấy chứng nhận phóng thích (COD) để được phục hồi quyền bỏ phiếu.

Ghi Danh Bỏ Phiếu

Khi quyền bầu cử của quý vị được phục hồi, quý vị phải ghi danh bỏ phiếu nếu quý vị muốn bỏ phiếu. Nếu trước đây quý vị đã ghi danh bỏ phiếu, thì nay quý vị phải ghi danh lại. Quý vị có thể ghi danh trong mạng bằng cách vào VoteWAin đơn ra và gởi lạiđích thân đến phòng bầu cử quận của quý vị hay yêu cầu gởi đơn ghi danh bỏ phiếu cho quý vị bằng bưu điện. Quý vị không cần phải có giấy chứng nhận phóng thích (COD) để được ghi danh bỏ phiếu.

Xem trong trang Điều Kiện Hợp Lệ của Cử Tri, để biết thêm chi tiết.

Các Chi Tiết Bổ Túc