Câu hỏi thường gặp Bỏ phiếu qua thư

Những Câu hỏi Thường gặp (FAQ) về Bỏ phiếu qua Đường Bưu điện

Nếu bạn đăng ký để bỏ phiếu ở Bang Washington, các lá phiếu được gửi qua đường bưu điện đến cử tri. Quý vị nên kiểm tra thông tin đăng ký của mình ngay hôm nay tại VoteWA.gov.

Bỏ phiếu qua đường bưu điện rất thuận tiện và giúp quý vị có thêm thời gian để tìm hiểu về các dự luật lá phiếu và các ứng cử viên trước khi bỏ phiếu của quý vị. Gửi lại lá phiếu của quý vị tại thùng phiếu chính thức hoặc gửi lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, không cần dán tem. Nếu được gửi qua đường bưu điện, lá phiếu của quý vị phải được bưu điện đóng dấu không trễ hơn Ngày Bầu. Nếu được gửi qua đường bưu điện, USPS khuyến nghị quý vị nên gửi lại lá phiếu trước Ngày Bầu cử một tuần.

Tất cả các quận đều tiến hành bỏ phiếu bầu cử qua đường bưu điện. Tất cả phiếu bầu qua đường bưu điện (còn được gọi là lá phiếu vắng mặt) đều được lưu trữ an toàn trong khi chưa được xử lý.  Quy trình xử lý bao gồm việc kiểm tra chữ ký và dấu bưu điện, lấy bì thư bên trong ra từ bì thư bên ngoài và lấy lá phiếu bầu từ bì thư bên trong. Các lá phiếu thường được bảo mật với con dấu có mã số và một bản ghi các mã số được lưu giữ để phát hiện bất cứ truy cập không phù hợp nào. Sau 8:00 giờ tối vào đêm bầu cử, kết quả kiểm phiếu sẽ được đăng. 

Cập nhật về COVID-19: Bỏ phiếu qua đường bưu điện là an toàn và không có nguy cơ lây lan vi-rút. Đối với các dịch vụ trực tiếp, mỗi quận có thể có những hạn chế. Quý vị nên liên lạc với văn phòng bầu cử quận của mình để xác định những thỏa thuận nào có thể được thực hiện để bỏ phiếu trực tiếp.

Khi nào các lá phiếu được gửi đi?

Lá phiếu của quý vị sẽ được gửi cho quý vị qua đường bưu điện ít nhất 18 ngày trước mỗi đợt bầu cử. Kiện lá phiếu của quý vị bao gồm một lá phiếu, một bì thư kín, và một bì thư để gửi lại. Hãy làm theo các hướng dẫn kèm theo lá phiếu của quý vị.

Nếu quý vị là cử tri đã đăng ký và không nhận được lá phiếu của quý vị, hãy liên lạc với ban bầu cử quận của quý vị.

Làm thế nào tôi có thể tìm hiểu thêm về các dự luật và/hoặc các ứng cử viên có trên lá phiếu của tôi?

Washington có rất nhiều cách để giúp cho các cử tri có thông tin về dự luật lá phiếu và các ứng cử viên:

  • Sách Hướng Dẫn Cử Tri về Cuộc Tổng Tuyển Cử của bang sẽ được gửi qua đường bưu điện tới mỗi hộ gia đình ở Washington. Nếu quý vị cần Sách Hướng Dẫn Cử Tri về Cuộc Tổng Tuyển Cử dưới định dạng dễ tiếp cận hoặc ngôn ngữ thay thế, hãy gọi (800) 448-4881 hoặc gửi thư điện tử đến [email protected].
  • Về dự luật lá phiếu và thông tin ứng cử viên trực tuyến dành cho cá nhân, chọn mục VoteWA.gov.
  • Các phiên bản dễ tiếp cận, bao gồm một định dạng chỉ ở dạng văn bản, có sẵn ở vote.wa.gov. Gọi (800) 448-4881 hoặc gửi thư tới địa chỉ [email protected] nếu quý vị không thể dễ dàng tìm được phiên bản dễ tiếp cận.

Các nguồn thông tin khác về các ứng cử viên và các vấn đề bao gồm các tờ báo địa phương, truyền hình, các thư viện, các chính đảng, và các chiến dịch tranh cử.

Khi nào là hạn cuối cùng tôi có thể nộp lá phiếu được điền đầy đủ của tôi?

Lá phiếu của quý vị phải có dấu bưu điện không muộn hơn Ngày Bầu Cử hoặc được bỏ vào thùng phiếu chậm nhất lúc 8 giờ tối Ngày Bầu Cử.

Nếu quý vị không ký vào tờ khai phiếu bầu, hoặc chữ ký trên tờ khai phiếu bầu không trùng khớp với chữ ký trong hồ sơ đăng ký cử tri, thì ban bầu cử quận của quý vị sẽ liên lạc với quý vị. Nếu quý vị không thể ký vào tờ khai, hãy đánh dấu trước mặt hai nhân chứng và nhờ họ ký tên vào những khoảng trống đã được chỉ định.

Quý vị có thể kiểm tra tình trạng lá phiếu của quý vị  bằng cách đăng nhập vào MyVote và nhấn vào “Ballot Status”.

Tôi có thể tự mình bỏ phiếu trực tiếp không?

Mỗi quận mở một trung tâm bầu cử trước mỗi đợt bầu cử chọn ứng cử viên, cuộc bầu cử đặc biệt, và cuộc tổng tuyển cử. Mỗi trung tâm bầu cử sẽ mở cửa trong giờ làm việc trong suốt giai đoạn bầu cử, bắt đầu mười tám ngày trước đó, và kết thúc vào lúc 8:00 giờ tối của các ngày bầu cử chọn ứng cử viên, bầu cử đặc biệt, hoặc tổng tuyển cử.

Quý vị có thể tìm trung tâm bầu cử gần quý vị nhất bằng cách đăng nhập vào MyVote.wa.gov hoặc liên lạc với banbầu cử quận của quý vị.

Cập nhật về COVID-19: Bỏ phiếu qua đường bưu điện là an toàn và không có nguy cơ lây lan vi-rút. Đối với các dịch vụ trực tiếp, mỗi quận có thể có những hạn chế. Quý vị nên liên lạc với văn phòng bầu cử quận của mình để xác định những thỏa thuận nào có thể được thực hiện để bỏ phiếu trực tiếp.

Nếu tôi đang đi nghỉ mát hoặc đã chuyển chỗ ở, thì lá phiếu của tôi có được chuyến tiếp đến cho tôi không?

Một số hạt có thể cho phép việc chuyển tiếp lá phiếu. Tuy nhiên, tốt nhất là liên lạc với ban bầu cử quận của quý vị và yêu cầu thay đổi tạm thời địa chỉ nhận thư của quý vị.  Quý vị cũng nên liên lạc với ban bầu cử quận khi quý vị trở lại địa chỉ mà quý vị được đăng ký để bầu cử, hoặc nếu quý vị đã chuyển hẳn chỗ ở.

Lá phiếu Vắng mặt Dự phòng Liên bang (FWAB) là gì?

Quân nhân và công dân Hoa Kỳ ở nước ngoài có quyền sử dụng Lá phiếu Vắng mặt Dự phòng Liên bang (FWAB) có ở các Văn phòng Trợ giúp Bỏ phiếu tại các địa điểm quân sự hoặc các Đại sứ Quán và Lãnh sự Quán Hoa Kỳ.  Luật của Bang Washington cho phép tất cả các cuộc bầu cử hợp lệ đều được bỏ phiếu bằng lá phiếu này.

Làm thế nào tôi có thể có được một lá phiếu thay thế?

Quý vị có thể có được một lá phiếu thay thế trực tuyến bằng cách đăng nhập vào MyVote.wa.gov. Hoặc, quý vị có thể có một lá phiếu thay thế bằng cách liên lạc với ban bầu cử quận ở địa phương của quý vị khi quý vị đã lỡ hủy, làm hỏng, đánh mất hoặc không nhận được lá phiếu gốc.

Lá phiếu tạm thời là gì và tại sao tôi lại cần một lá phiếu tạm thời?

Lá phiếu tạm thời là một lá phiếu được phát cho những người đang yêu cầu được bỏ phiếu mà nếu không người đó có thể bị từ chối cơ hội bầu cử bằng một lá phiếu thông thường.  Các lá phiếu tạm thời đều được kiểm tra để xác nhận việc đăng ký của cử tri đó trước khi lá phiếu được tính.

Tôi sửa lỗi trên lá phiếu của tôi như thế nào?

Hãy làm theo những hướng dẫn có trên lá phiếu của quý vị để sửa lỗi sai

Nếu tôi bỏ phiếu cho nhiều hơn một ứng cử viên thì sao?

Khi các lá phiếu bầu cho một chức vụ hay vấn đề được chọn nhiều hơn luật pháp cho phép, thì các phiếu bầu sẽ được coi như là vượt phiếu và sẽ không có lá phiếu nào sẽ được ghi nhận cho chức vụ hoặc vấn đề đó.  Trong trường hợp này, phần còn lại của lá phiếu hợp lệ của quý vị sẽ được tính.  Trong hầu hết các trường hợp, quý vị chỉ được bỏ phiếu cho một ứng cử viên.  Trong vài trường hợp, khi mà quý vị có thể bỏ phiếu cho nhiều hơn một ứng cử viên, thì điều đó sẽ được nêu rõ trong lá phiếu.

Lá phiếu của tôi có được tính không nếu tôi chọn không bỏ phiếu về một số vấn đề hoặc ứng cử viên nhất định?

Có, lá phiếu của quý vị có được tính. Quý vị có thể chọn bỏ qua bất cứ dự luật hay chức vụ nào mà quý vị không muốn bầu. Tất cả các lá phiếu mà quý vị đã bầu đều sẽ được tính.

Lá phiếu của tôi có được tính không nếu tôi quên không niêm phong lá phiếu của tôi trong bì thư bảo mật?

Có, lá phiếu của quý vị có được tính. Ban bầu cử của quý vị sẽ xử lý một cách an toàn lá phiếu của quý vị nếu bì thư bảo mật của quý vị không được niêm phong.

Làm thế nào ban bầu cử có thể xử lý lá phiếu (vắng mặt) qua đường bưu điện của tôi một cách an toàn?

Tính trung thực của cuộc bầu cử là rất cần thiết để quá trình xử lý phiếu bầu được chính xác và minh bạch, mà vẫn duy trì được quyền bỏ phiếu kín của quý vị. Sau khi quý vị gửi lại lá phiếu đã bầu của quý vị, ban bầu cử quận của quý vị sẽ thực hiện quá trình kiểm phiếu này:

  1. Chữ ký của quý vị ở bên ngoài bì thư gửi lại sẽ được đối chiếu với chữ ký trong hồ sơ đăng ký cử tri của quý vị để đảm bảo rằng hai chữ ký đó trùng khớp với nhau.
  2. Quý vị được ghi lại về việc tham gia bầu cử trong cuộc bầu cử đó. Điều này đảm bảo rằng chỉ có một lá phiếu duy nhất từ mỗi cử tri được tính.
  3. Bì thư gửi lại bên ngoài, giúp nhận diện quý vị, sau đó được tách khỏi bì thư kín bên trong, có chứa lá phiếu đã bầu của quý vị. Lá phiếu của quý vị sẽ không được truy nguyên đến quý vị, nhằm đảm bảo tính bảo mật của phiếu bầu của quý vị.
  4. Tất cả các lá phiếu đều được kiểm tra kỹ lưỡng để chắc chắn rằng máy kiểm phiếu có thể đọc được tất cả các lá phiếu. Thiết bị kiểm phiếu sẽ được kiểm tra trước mỗi cuộc bầu cử để đảm bảo rằng nó sẽ hoạt động một cách chính xác.

Các bước trên vẫn tiếp tục với tất cả các lá phiếu cho đến khi cuộc bầu cử được chứng nhận.

Các cuộc bầu cử được chứng nhận 10 ngày sau Cuộc Bầu Cử Đặc Biệt, 14 ngày sau Cuộc Bầu Cử Chọn Ứng Cử Viên và 21 ngày sau Cuộc Tổng Tuyển Cử. Kết quả bầu cử sơ bộ sẽ được công bố sau 8 giờ tối của ngày bầu cử và sẽ được cập nhật khi các lá phiếu bổ sung được tính.

Quý vị được chào đón quan sát việc xử lý lá phiếu. Liên lạc với ban bầu cử quận của quý vị để biết thêm thông tin.