Bộ phận Bầu cử mở cửa cho dịch vụ hỗ trợ bên đường. Xin vui lòng gọi số (360) 902-4180 để được hỗ trợ, Thứ Hai – Thứ Sáu, 8 giờ sáng - 5 giờ chiều