Thông tin liên lạc

Thư điện tử
elections@sos.wa.gov

Ðiện thoại
(360) 902-4180
(800) 448-4881

Fax
(360) 664-4619

Bằng thư tín
PO Box 40229
Olympia, WA 98504-0229

Ðịa chỉ
520 Union Avenue SE
Olympia, WA 98501